РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

тел: 052/64 40 80
факс: 052/64 40 90
е-майл: office@sidi.bg

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

„СОЛВЕЙ СОДИ” АД


абразивно почистване до степен SA 2 ½ и полагане на антикорозионна защита със система бой Permatex в цех „ АБ-ДС”- над 70 000 м2
„ФТЕМ” АД


„ ФТЕМ” АД – абразивно почистване до степен SA 2 ½ и полагане на антикорозионна защита със ситема бой PPG- Sigma Coatings – летище Варна и Летище Бургас- над 10 000 м2
„СИРТЕК НИДЖИ”


„СИРТЕК НИДЖИ” – Италия – абразивно почистване до степен SA 2 ½ и полагане на антикорозионна защита по модули за нефтената промишленост- над 10 000 м2

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Полагане на 65 000 м2 антикорозионна защита на цех АБ-ДССолвей Соди АД
Полагане на 65 000 м2 антикорозионна защита на цех АБ-ДСрезервоарен парк летище Варна и Бургас.Полагане на над 10 000 м2 Антикорозионна защита
резервоарен парк летище Варна и Бургас.Процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0280-C01ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА СИДИ ООД
Процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0280-C01
МЕНЮ

Начало
За нас
Сертификат ISO 9001
Сертификат съоръжения с повишена опасност
Контакти

ПАЗАРИ

Химическа промишленост
Морска промишленост
Хранително вкусова промишленост
Инфраструктура
Енергетика
УСЛУГИ

Ръчно почистване до степен Ст 1-2-3
Абразивно почистване до степен SA 2 1/2
Абразивно почистване в затворени съдове
Полагане на бои и покрития
Полагане на огнезащитни покрития
Изработка на метални конструкции и резервоари

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Реализирани проекти
КОНТАКТИ

тел: 052/64 40 80
факс: 052/64 40 90
е-майл: office@sidi.bg

Сиди ООД, 2013, Всички права запазени. Webdesign & SEO: Varnaweb